НАДЗОРНИ ОДБОР

 • Јелена Сретеновић, председник
  Секција за СКП Београд
 • Саша Папић, члан
  Секција за СП Београд, Ресник
 • Дејан Стојановић, члан
  Секција за СП Београд, Раковица
 • Зоран Вацић, заменик члана
  Секција за ЕТП Ниш
 • Владимир Томић, заменик члана
  Секција за СП Ужице, ОЦ Краљево
 • Александра Кубарић, заменик члана
  Секција за ЕТП Нови Сад