ССЖС – Чланице

  • Независни синдикат железничара Србије – председник Радомир Поповић
  • Регионално-грански синдикат железнице Србије – председник Саша Јоцић
  • Синдикат „Независност“ – железнички саобраћај Србије – председник Зоран Вучковић
  • Синдикат инфраструктуре железнице Србије – председник Драган Јешић
  • Синдикат превоза путника железнице Србије – ЈСО заједничке службе – председник Драгомир Милашиновић